Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2010

Μας παίρνουν τα μέτρα...


Δ.Ν.Τ, Ε.Κ.Τ, Ε.Ε γεμίσαμε Επιτροπές, που θα ελέγχουν εάν οι Έλληνες πληρώνουμε.


Κύριοι, οι Έλληνες ανέκαθεν πληρώναμε. Αυτοί με τους οποίους συνδιαλέγεστε είτε τα "τρώνε", είτε είναι άσχετοι.


Δεν υπάρχει Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνη στο να ελέγχει τις πολιτικές αποφάσεις των Κυβερνώντων και να βάζει φυλακή όσους κατάκλεψαν το δημόσιο κορβανά;