Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Έλληνα, η σωτηρία είναι...

Το Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού;Σκέψου για μία φορά τουλάχιστον το μέλλον των παιδιών σου 
και όχι τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα...