Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

Ευρώ, δολλάριο και νομισματικές πολιτικές έχουν αντιπάλους!

Κρατικές νομισματικές πολιτικές, κόβω - δεν κόβω λεφτά, καμία διαφάνεια, Κεντρικές Τράπεζες, Κυβερνήσεις: τόσο παντοδύναμοι Οργανισμοί, που μπορούν να αποδειχθούν τόσο χάρτινοι κι αδύναμοι! Έρχονται αντίπαλοι από το παρελθόν και το μέλλον να καλύψουν ουσιαστικά τα κενά ενός συστήματος, που είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει ολοκληρωτικά...

Η δύναμη των ίδιων των Αγορών μπορεί να καταστρέψει αυτούς που ασκούν νομισματική πολιτική, χάριν στην αλαζονία που επιδεκνύουν.