Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Young Kansans to Call Space Station from Eisenhower Presidential Library

Kansas Boy Scout troops and students will participate in a live downlink event with astronauts aboard the International Space Station next week as part of NASA’s Year of Education on Station.

June 29, 2018
from NASA https://ift.tt/2MByupt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου