Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Georgia, Washington Students to Speak with Astronauts Aboard Space Station

Students in Georgia and Washington, D.C., will talk live with two NASA astronauts on the International Space Station next week as part of NASA’s Year of Education on Station.

September 14, 2018
from NASA https://ift.tt/2CUGDFu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου