Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

NASA Invites Media to View Orion Test Capsule and Recovery Hardware

Media are invited to see a test version of NASA’s Orion spacecraft, as well as the hardware that will be used to recover the spacecraft on its return from space, at 9 a.m. PST Wednesday, Nov. 7, at Naval Base San Diego.

October 26, 2018
from NASA https://ift.tt/2z4JczA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου