Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Picture of the day for January 11, 2019Built in 2009, the Sarawak state legislative assembly building is located in Kuching, Sarawak, Malaysia. It houses the oldest state legislative assembly in Malaysia.. Learn more.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου