Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Picture of the day for January 31, 2019Seated Felis silvestris catus (domestic cat) playing with a passive Calotes versicolor (Oriental garden lizard), facing it, in Laos. Learn more.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου