Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Love Quote of the Day

"Love thou the rose, yet leave it on its stem." - Edward G. Bulwer-Lytton

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου