Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Love Quote of the Day

"The mouth obeys poorly when the heart murmurs." - Voltaire

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου