Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Love Quote of the Day

"A true lover always feels in debt to the one he loves." - Ralph W. Sockman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου