Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Funny Quote of the Day

"My most brilliant achievement was my ability to be able to persuade my wife to marry me." - Winston Churchill

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου