Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Quote of the Day

"It is not the mountain we conquer but ourselves." - Edmund Hillary

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου