Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Why the NCAA Is Taking a Massive Step Just by Discussing Athletes’ Path to Profit

May 15, 2019 at 01:24AM

Just the fact that the NCAA is willing to talk about the possibility of compensating student-athletes is a move in the right direction. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου