Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Love Quote of the Day

"What is love? It is the morning and the evening star." - Sinclair Lewis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου