Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Quote of the Day

"We are all gifted. That is our inheritance." - Ethel Waters

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου