Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Quote of the Day

"It's easy to make a buck. It's a lot tougher to make a difference." - Tom Brokaw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου