Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020

Funny Quote of the Day

"Why don't you get a haircut? You look like a chrysanthemum." - P. G. Wodehouse

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου