Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020

Love Quote of the Day

"It is very easy to love alone." - Gertrude Stein

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου