Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020

Quote of the Day

"Our knowledge is a little island in a great ocean of nonknowledge." - Isaac Bashevis Singer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου