Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Quote of the Day

"Doubt is the father of invention." - Ambrose Bierce

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου