Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Funny Quote of the Day

"The politicians were talking themselves red, white and blue in the face." - Clare Boothe Luce

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου