Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Love Quote of the Day

"O, thou art fairer than the evening air clad in the beauty of a thousand stars." - Christopher Marlowe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου