Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Love Quote of the Day

"Love prefers twilight to daylight." - Oliver Wendell Holmes, Sr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου