Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Quote of the Day

"If you are lucky enough to find a way of life you love, you have to find the courage to live it." - John Irving

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου