Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020

Funny Quote of the Day

"When we ask for advice, we are usually looking for an accomplice." - Saul Bellow

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου