Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Love Quote of the Day

"True love cannot be found where it does not exist, nor can it be denied where it does." - Torquato Tasso

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου