Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020

Quote of the Day

"They're only truly great who are truly good." - George Chapman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου