Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Funny Quote of the Day

"The secret of a happy marriage remains a secret." - Henny Youngman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου