Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

Love Quote of the Day

"More than kisses, letters mingle souls." - John Donne

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου