Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Love Quote of the Day

"Love is a hole in the heart." - Ben Hecht

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου