Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Love Quote of the Day

"Love is the ultimate expression of the will to live." - Tom Wolfe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου