Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

Quote of the Day

"Voters don't decide issues, they decide who will decide issues." - George Will

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου