Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Quote of the Day

"True originality consists not in a new manner but in a new vision." - Edith Wharton

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου